Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Оліховський Володимир Ярославович
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
23.11.2018
Статус: 
захищена