Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Мирощенко Наталія Юріївна
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
10.12.2018
Статус: 
захищена