Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Міркунова Тамара Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
27.12.2019
Статус: 
захищена