Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Масюк Вікторія Михайлівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
01.12.2017
Статус: 
захищена