Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Маслак Олександр Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
30.05.2019
Статус: 
подана