Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Лакіза Вікторія Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
07.12.2018
Статус: 
захищена