Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Коваленко Катерина Сергіївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Шкварчук Людмила Олександрівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
04.12.2017
Статус: 
захищена