Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Кошова Богдана Романівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Теребух Андрій Андрійович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
27.06.2018
Статус: 
захищена