Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Комарницька Ганна Омелянівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
21.02.2020
Статус: 
захищена