Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Стратегічне управління інноваційністю підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Колещук Орест Ярославович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Прохорова Вікторія Володимирівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
09.09.2020
Статус: 
захищена