Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Гончар Михайло Федорович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
31.10.2018
Статус: 
захищена