Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Двуліт Зоряна Петрівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Бакаєв Леонід Олександрович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
29.03.2018
Статус: 
захищена