Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Дудкін Олег Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
24.01.2020
Статус: 
захищена