Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Дарміць Ростислав Зеновійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
21.02.2020
Статус: 
захищена