Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Бортнікова Мар’яна Григорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
30.05.2018
Статус: 
захищена