Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Бохонко Ірина Вадимівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
06.12.2017
Статус: 
захищена