Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Блинда Юрій Орестович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
27.03.2019
Статус: 
захищена