Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Андрійчук Юлія Артурівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Захарчин Галина Миронівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
12.02.2016
Статус: 
захищена