Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Мазур Тетяна Андріївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Сегеда Михайло Станкович
Спеціальність: 
05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи
Дата захисту: 
28.04.2017
Статус: 
захищена