Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Усталені режими електротехнічного комплексу "електропостачальна система – помпова станція"

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Лисяк Владислав Георгійович
Науковий керівник / консультанти: 
кандидат технічних наук, доцент Гоголюк Петро Федорович
Спеціальність: 
05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
Дата захисту: 
29.12.2016
Статус: 
захищена