Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Копчак Богдан Любомирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Марущак Ярослав Юрійович
Спеціальність: 
05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
Дата захисту: 
20.10.2017
Статус: 
захищена