Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Комар Вячеслав Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем’янович
Спеціальність: 
05.14.02 – електричні станції, мережі і системи
Дата захисту: 
17.05.2019
Статус: 
захищена