Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ференсович Роман Ярославович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович
Спеціальність: 
05.14.02 - електричні станції, мережі і системи
Дата захисту: 
25.05.2018
Статус: 
захищена