Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Бондарчук Анатолій Сергійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем'янович
Спеціальність: 
05.14.02 − електричні станції, мережі і системи
Дата захисту: 
11.09.2020
Статус: 
захищена