Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Бінкевич Тарас Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович
Спеціальність: 
05.14.02 – електричні станції, мережі і системи
Дата захисту: 
15.03.2019
Статус: 
захищена