Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Яковів Марія Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., с.н.с. Варваренко Сергій Миколайович
Спеціальність: 
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту: 
27.06.2019
Статус: 
захищена