Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Вахула Андрій Романович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
06.05.2019
Статус: 
подана