Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти.

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора хімічних наук
Автор: 
Дончак Володимир Андрійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Спеціальність: 
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту: 
29.03.2018
Статус: 
захищена