Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Сабадах Оксана Петрівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.х.н., доц. Тарас Тетяна Миколаївна
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
09.09.2019
Статус: 
захищена