Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора хімічних наук
Автор: 
Стасевич Марина Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
Спеціальність: 
02.00.03 - органічна хімія
Дата захисту: 
05.10.2020
Статус: 
захищена