Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Руснак Ольга Вікторівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор хімічних наук, професор Лявинець Олександр Семенович
Спеціальність: 
02.00.03 –органічна хімія
Дата захисту: 
30.01.2017
Статус: 
захищена