Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора хімічних наук
Автор: 
Половкович Святослав Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
Спеціальність: 
02.00.03 - органічна хімія
Дата захисту: 
11.06.2019
Статус: 
захищена