Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора хімічних наук
Автор: 
Походило Назарій Тарасович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
02.07.2018
Статус: 
захищена