Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Паюк Олена Леонідівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н. Заіченко Олександр Сергійович
Спеціальність: 
02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту: 
16.12.2019
Статус: 
захищена