Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Монька Наталія Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.хім.н., проф. Лубенець Віра Ільківна
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
22.02.2016
Статус: 
захищена