Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Лунін Володимир Вікторович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
Спеціальність: 
02.00.03 - органічна хімія
Дата захисту: 
16.04.2018
Статус: 
захищена