Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Лень Юлія Тимофіївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович
Спеціальність: 
02.00.03 - органічна хімія
Дата захисту: 
30.05.2016
Статус: 
захищена