Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Кір’янчук Василина Федорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Спеціальність: 
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту: 
05.04.2019
Статус: 
захищена