Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Філак Ігор Олегович
Науковий керівник / консультанти: 
к.х.н., доц. Онисько Михайло Юрійович
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
16.12.2019
Статус: 
захищена