Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора хімічних наук
Автор: 
Чорноус Віталій Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
Спеціальність: 
02.00.03- органічна хімія
Дата захисту: 
17.04.2018
Статус: 
захищена