Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Рейтинг R2 (для перевірки)

Рейтинг R2 штатних наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів Національного університету «Львівська політехніка» за індексом публікаційної активності

Оновлено 1 рік 7 міс тому
№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові Інститут Кафедра Шифр НДЛ Шифр НДР Науковий ступінь Посада Загалом публікацій
Усього монографій
Монографії за ріш. ВР ВНЗ, або мовами ЄС (крім англ.)
Монографії англ. мовою
Інші монографії
Усього статтей
Cтатті у Scopus та Web of Science
Статті у фахових виданнях України
Статті у закордонних наукових виданнях
Інші статті
Усього тез
Матеріали конференцій в Scopus
Матеріали конф. (проведені за кордоном),не у Scopus
Матеріали конф. (проведені в Україні), не в Scopus
Індекс публікаційної активності
Звітний рік
1 Кунанець Наталія Едуардівна ІКНІ ІСМ д.соц.ком. Професор 131 1 0 1 0 37 22 7 8 0 93 17 1 75 2.7043 2018
2 Вінтюк Юрій Володимирович ІППО ТПП к.псих.н. Доцент 57 4 3 1 0 20 0 5 0 15 33 0 25 8 2.2650 2018
3 Лесько Наталія Володимирівна ІППО АІП д.юр.н. Доцент 35 0 0 0 0 16 0 15 1 0 19 0 0 19 2.2500 2017
4 Гарасимів Тарас Зеновійович ІППО ТІФП д.юр.н. Професор 44 1 1 0 0 23 0 23 0 0 20 0 0 20 2.2300 2017
5 Кузьмін Олег Євгенович ІНЕМ д.е.н. Директор інституту 53 10 7 2 1 35 4 29 2 0 8 0 1 7 2.2088 2017
6 Пасічник Володимир Володимирович ІКНІ ІСМ д.т.н. Професор 87 2 0 2 0 32 20 6 6 0 53 14 0 39 2.1177 2018
7 Станасюк Наталія Степанівна ІНЕМ ММП д.е.н. Професор 28 2 2 0 0 15 0 14 1 0 11 0 1 10 1.7948 2017
8 Буряк Ярослав Ярославович ІППО ЦПП к.юр.н. докторант 28 1 1 0 0 13 0 10 3 0 14 0 2 12 1.7920 2018
9 Висоцька Вікторія Анатоліївна ІКНІ ІСМ к.т.н. Доцент 43 5 0 4 1 22 13 3 1 5 16 13 0 3 1.7391 2018
10 Теслюк Василь Миколайович ІКНІ САП д.т.н. Професор 45 2 0 0 2 21 8 12 1 0 22 15 0 7 1.6612 2017