Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Документи Приймальної комісії

Приймальна комісія під головуванням Ректора організовує і проводить прийом до університету. До її складу входять проректори, директори інститутів, представники наукових і громадських організацій університету, міста і області. Поточну роботу проводить Відповідальний секретар комісії та відповідальні співробітники інститутів університету. У приєднаних файлах:

  • Положення про Приймальну комісію;
  • Порядок переведення, відрахування студентів та поновлення відрахованих осіб;
  • Положення про апеляційну комісію Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Положення про проведення співбесіди з вступниками до Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів  до Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Порядок визначення додаткових балів за результатами підсумкової атестації випускників підготовчих курсів Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Регламент проведення додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками на навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів, магістрів до Національного університету «Львівська політехніка» на основі попереднього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю).
Оновлено 3 міс 2 тижн тому