План засідань профспілкового комітету працівників Львівської політехніки у 2023 р.

План засідань комітету первинної профспілкової організації працівників Національного університету “Львівська політехніка” на 2023 рік.
 

25.01.2023 р.
1. Коригування завдань і поточних питань, які у першу чергу розглядаються та вирішуються ППО працівників Національного університету “ Львівська політехніка ”  у час воєнного стану.
2. Про виконання бюджету профспілкової організації за 2022 рік. Розгляд та затвердження бюджету профспілкової організації на 2023 рік.
3. Інформація про засідання спільної комісії адміністрації та профкому з підведення підсумків виконання КД у 2022 році та проведення конференції трудового колективу.
4. Затвердження планів роботи комітету та комісій профкому первинної профспілкової організації працівників Національного університету “ Львівська політехніка ” на 2023 рік.


22.02.2023 р.
1. Про  зміст додатку  до КД «Заходи з умов і охорони праці» на 2023 рік  
    та  перспективи його виконання.
2. Вирішення питань щодо розподілу навчального навантаження на весняний семестр 2022/2023 навчального року та оплати праці викладачів і працівників навчально-допоміжного персоналу у навчально-наукових інститутах університету при зменшенні фінансування.
3. Дотримання законодавства про профспілки, вирішення питань соціального захисту працівників і поточний стан роботи з питань умов і охорони праці в усіх господарських підрозділах Університету.
4. Про роботу пансіонату “Пролісок” в м. Трускавець в зимово-весняний  період.


29.03.2023 р.
1. Про стан інформування членів профспілки адміністративних  підрозділів і студмістечка університету про діяльність профспілкової організації університету та керівних структур галузевої профспілки.
2. Перспективи вирішення житлових питань в Університеті та затвердження контрольних списків черговиків на державне і кооперативне житло.
3. Погодження планів підготовки НОТ Університету до літнього оздоровчого сезону та вартості путівок в університетські табори відпочинку.
4. Дотримання законодавства про працю в ІСТР, ІАРД, ІГДГ та ГЧ.


26.04.2023 р.
1. Аналіз стану проведення атестації робочих місць із шкідливими умовами праці та надання пільг працівникам, які на цих місцях працюють.
2. Участь структурних підрозділів профспілки в організації відпочинку працівників Університету, їхніх дітей та членів сімей в літній період 2023 року.
3. Про нові підходи в організації відвідування театрів та проведенні інших культурно-просвітницьких заходів за активнішої участі низових підрозділів.
4. Про стан організаційної роботи в профгрупах: ІЕСК, ІБІД, ІТРЕ, ІІМТ.
24. 05. 2023 р.
1. Особливості надання відпусток різним категоріям працівників, стан виплати допомоги на оздоровлення працівників та дотримання нормативів щодо розміру цієї допомоги у час воєнного стану.
2. Проведення організаційних заходів для підвищення якості відпочинку та оздоровлення дітей працівників Університету і сімейного відпочинку у літній період.
3. Про роботу пансіонату “Пролісок” в м. Трускавець в літньо-осінній період і пошук варіантів забезпечення працівників Університету та членів їх сімей санаторно-курортними путівками.
4. Аналіз роботи профспілкових структур із вирішення питань умов та охорони праці в підрозділах ІАПО, ІНЕМ, ІКНІ, ІКТА.

29.06.2023 р.
1. Обговорення проблем організаційної роботи профбюро структурних підрозділів з питань збереження чисельного складу профспілкової організації та залучення нових членів.
2. Про дотримання законодавства про працю та університетських нормативних актів щодо розподілу навчального навантаження та оплати праці викладачів.
3. Аналіз результатів проходження медоглядів працівниками Університету.
4. Передача прав профкому на літній період президії профкому.


27.09.2023 р.
1. Про готовність матеріально-технічної бази університету до нового навчального року.
2. Обговорення результатів оздоровлення дітей працівників на базах Університету та визначення кращих підрозділів із організації оздоровлення.
3. Співпраця профспілкового комітету та постійно-діючих комісій профкому із адміністративними службами у питаннях соціального захисту членів  профспілки.
4. Дотримання законодавства про працю та про профспілки у підрозділах ІХХТ, ІМФН,ІГСН,НТБ.


25.10.2023 р.
1. Виконання заходів з підготовки матеріально-технічної бази та житлового фонду студентського містечка Університету до експлуатації в зимовий період.
2. Підведення підсумків роботи навчально-оздоровчих таборів у літній період. Звіти директорів баз відпочинку.
3. Про стан організаційної роботи в профспілкових підрозділах  ІДН, ПКО, служби охорони та технопарку.
4. Підготовка до святкування свята Святого Миколая.


22.11.2023 р.
1. Дотримання правових норм при оформленні договорів найму з працівниками університету та участь профспілкових організацій підрозділів у вирішенні питань стимулювання працівників.
2. Про заходи профбюро підрозділів Університету із збереження чисельного складу профспілкової організації та залучення нових членів.
3. Організація зимового відпочинку працівників і членів їхніх сімей у НОТ “Політехнік-2” смт. Славське.
4. Організаційні заходи для проведення конкурсу на кращу профгрупу Університету.


20.12.2023 р.
1. Перевірка виконання рішень профкому, президії профкому та інших керівних органів профспілки з питань соціального захисту працівників Університету.
2. Узагальнення результатів і аналіз якості виконання пунктів КД та пунктів додатку до нього з умов і охорони праці.
3. Підведення підсумків конкурсу на кращу профспілкову групу серед підрозділів Університету.
4. Про стан виконання планів роботи комісій профкому за 2023 рік.
5. Інформація про організацію роботи працівників Університету в січні - лютому 2023 року.

Приєднані файли
Оновлено 1 місяць 3 тижні тому