План засідань профспілкового комітету працівників Львівської політехніки у 2021 р.

27.01.2021 р.
1. Про найважливіші завдання та напрямки роботи ППО працівників Національного університету «Львівська політехніка» на нову виборчу каденцію (2021-2025 рр.).
2. Затвердження представників профспілкової організації до складу погоджувальної комісії  з питань Колективному договору на 2021-2022 рр.
3. Затвердження планів засідань комітету та комісій профкому ППО працівників НУ “Львівська політехніка” на 2021 рік.
4. Затвердження звіту про виконання кошторису ППО працівників університету за 2020 рік.
5. Затвердження кошторису профспілкової організації на 2021 рік.

24.02.2021 р.
1. Про переговори з адміністрацією з питань підведення підсумків виконання Колективного договору  за 2019-2020 роки і формування нового КД на 2021-2022 рр.
2. Аналіз пропозицій підрозділів до нового Колективного договору та угоди з умов та охорони праці.
3. Дотримання законодавства про охорону та умови праці у підрозділах, які знаходяться у 5-му і 6-му навчальних корпусах.
4. Про роботу пансіонату “Пролісок” у м. Трускавець в зимово-весняному періоді.

24.03. 2021 р.
1. Аналіз стану охоплення профспілковим членством працівників усіх підрозділів Університету.
2. Про перспективи організації літнього відпочинку працівників університету та членів їх сімей у НОТ Університету.
3. Перспективи вирішення житлових питань працівників Національного університету «Львівська політехніка». Затвердження контрольних і рейтингового списків.
4. Аналіз тексту КД на 2021-2022 рр.. та завдання комісій профкому щодо контролю його виконання.

28.04.2021 р.
1. Робота табірної ради та служб Університету для підготовки навчально-оздоровчих таборів до літнього оздоровчого сезону (розгляд кошторисів).
2. Аналіз стану у профбюро структурних підрозділів з питань інформування членів профспілки, щодо діяльності профспілки Львівської політехніки та ознайомлення із змістом КД.
3. Про стан організаційної роботи у профгрупах  ІНЕМ, ІАПО, ІГДГ та ІСТР, а також перспективи збільшення відсотку членів профспілки у цих структурних підрозділах.
4. Участь первинної профспілкової організації  з підтримки просвітницьких і патріотичних заходів, що проводяться у НУ «Львівська політехніка».

26.05.2021 р.
1. Аналіз стану проведення атестації робочих місць із шкідливими умовами праці  та надання пільг працівникам, що на цих місцях працюють.
2. Про роботу пансіонату  “Пролісок”  в м. Трускавець в літньо-осінньому періоді та перспективи забезпечення працівників університету та членів їх сімей санаторно-курортними путівками.
3. Проведення організаційних заходів для підвищення якості відпочинку та оздоровлення дітей працівників у літньому періоді.
4. Виконання норм Колективного договору при складанні графіків відпусток працівників.
5. Про стан організаційної роботи в ІКНІ, ІКТА, ІТРЕ, ІХХТ.


30.06.2021 р.
1. Стан виплати допомоги на оздоровлення  різним категоріям працівників.
2. Стан культурно-просвітницької та фізкультурно-оздоровчої роботи в низових профспілкових організаціях.
3. Аналіз роботи профспілкових структур із вирішення питань умов та охорони праці в підрозділах АЧ, НДЧ, НТБ та інженерних служб
4. Передача повноважень профкому президії профкому на час літніх канікул.


29.09.2021р.
1. Про готовність навчальних аудиторій, навчальних лабораторій та спортивної бази університету до нового навчального року.
2. Впорядкування питань із укладання трудових договорів у відповідності до змін у трудовому законодавстві.
3. Проведення організаційних заходів у профгрупах кафедр та профгрупах підрозділів університету із збереження чисельного складу профспілкової організації та залучення нових членів. Про перспективи створення профспілкової організації в інституті права і психології.
4. Стан  виконання плану роботи комісією соціального страхування.


28.10.2021 р.
1. Підведення підсумків літнього відпочинково-оздоровлювального сезону. Звіти директорів навчально-оздоровчих таборів.
2. Забезпечення законності при нарахуванні та виплаті заробітної плати, премій  і доплат різним категоріям працівників університету.
3. Перевірка законності проживання мешканців 6-го гуртожитку та вжиття заходів до мешканців, що порушують встановлені законодавством вимоги.
4. Про стан контролю за дотриманням вимог щодо забезпечення належних умов та охорони праці у профгрупах і профбюро інститутів: ІАРХ, ІГДГ, ІБІД та ІІМТ.


24.11.2021 р.
1. Розробка плану заходів з підготовки навчальних корпусів та житлового фонду Університету до експлуатації в зимовий період та контроль його виконання.
2. Про виконання рішень профкому, президії профкому та вищестоящих профспілкових органів з питань соціального захисту працівників університету.
3. Про стан виконання планів роботи за 2021 рік комісіями профкому з організаційної роботи, виробничих питань і з питань соціального страхування.
4. Підготовка культмасових заходів до свята Святого Миколая.


22.12.2021 р.
1. Аналіз роботи комісії з умов і охорони праці та житлової комісії з метою визначення шляхів її покращення.
2. Про стан виконання планів роботи за 2021 рік комісіями профкому: житловою,  з умов та охорони праці, з культурно-просвітницької та фізкультурної роботи і аналітично-інформаційної.
3. Підведення підсумків конкурсу на кращу профспілкову групу підрозділів Університету.
4. Про дотримання належного температурного режиму в приміщеннях та аудиторіях НУ «Львівська політехніка».

Оновлено 9 місяців 2 тижні тому