План засідань профспілкового комітету працівників Львівської політехніки у 2020 р.

29.01.2020 р.

 1. Про завершення звітно-виробної кампанії в структурних підрозділах Львівської політехніки.
 2. Затвердження представників профспілкової організації до складу погоджувальної комісії з питань Колективному договору на 2020÷2022рр.
 3. Затвердження планів засідань комітету та комісій профкому ППО працівників НУ «Львівська політехніка» на 2020 рік.
 4. Обговорення плану підготовки до звітно-виборної конференції ППО працівників Національного університету «Львівська політехніка».
 5. Затвердження звіту про виконання кошторису ППО працівників університету за 2019 рік.
 6. Розгляд та попереднє затвердження тимчасового кошторису профспілкової організації на 2020 рік.

26.02.2020 р.

 1. Про переговори з адміністрацією з питань підведення підсумків виконання Колективного договору за 2019 рік і формування нового КД на 2020-2022 рр..
 2. Аналіз пропозицій підрозділів до нового Колективного договору та угоди з умов та охо-рони праці.
 3. Підготовка матеріалів до звітно-виборної конференції ППО працівників Національного університету «Львівська політехніка».
 4. Про роботу пансіонату «Пролісок» у м. Трускавець в зимово-весняному періоді.

18.03. 2020 р.

 1. Вибори керівних органів профкому.
 2. Формування складу комісій та уточнення плану засідань профспілкового комітету на 2020 рік з врахуванням рішень звітно-виборної конференції.
 3. Перегляд кошторису профспілкової організації на 2020 рік та штатного розпису профкому.
 4. Аналіз погодженого тексту КД на 2020-2022 рр.. та його затвердження. Організація конференції зі звіту по КД та прийняття нового КД.

29.04.2020 р.

 1. Робота табірної ради та служб університету для підготовки навчально-оздоровчих таборів до літнього оздоровчого сезону (Розгляд кошторисів).
 2. Аналіз стану у профбюро структурних підрозділів з питань інформування членів профспілки, щодо діяльності профспілки Львівської політехніки та ознайомлення із змістом КД.
 3. Перспективи вирішення житлових питань в Університеті та уточнення контрольних списків черговиків на державне і кооперативне житло.
 4. Участь первинної профспілкової організації з підтримки освітньо-патріотичних заходів, що проводяться у НУ «Львівська політехніка».

27.05.2020 р.

 1. Аналіз стану проведення атестації робочих місць із шкідливими умовами праці та надання пільг працівникам, що на цих місцях працюють.
 2. Про роботу пансіонату «Пролісок» в м. Трускавець в літньо-осінньому періоді та перспективи забезпечення працівників університету та членів їх сімей санаторно-курортними путівками.
 3. Проведення організаційних заходів для підвищення якості відпочинку та оздоровлення дітей працівників у літньому періоді.
 4. Виконання норм Колективного договору при складанні графіків відпусток працівників.
 5. Про стан організаційної роботи в ІКНІ, ІКТА, ІТРЕ, ІХХТ.

24.06.2020 р.

 1. Стан виплати допомоги на оздоровлення різним категоріям працівників.
 2. Стан культурно-просвітницької та фізкультурно-оздоровчої роботи в низових профспілкових організаціях.
 3. Аналіз роботи профспілкових структур із вирішення питань умов та охорони праці в під-розділах АЧ, НДЧ, НТБ та інженерних служб.
 4. Передача повноважень профкому президії профкому на час літніх канікул.

23.09.2020р.

 1. Про готовність навчальних аудиторій, навчальних лабораторій та спортивної бази університету до нового навчального року.
 2. Впорядкування питань із укладання трудових договорів у відповідності до змін у трудовому законодавстві та рекомендацій президії обласної профспілкової організації працівників освіти і науки.
 3. Проведення організаційних заходів у профгрупах кафедр та профгрупах підрозділів університету із збереження чисельного складу профспілкової організації та залучення нових членів.
 4. Стан виконання плану роботи комісією соціального страхування.

28.10.2020 р.

 1. Підведення підсумків літнього відпочинково-оздоровлювального сезону. Звіти директорів навчально-оздоровчих таборів.
 2. Забезпечення законності при нарахуванні та виплаті заробітної плати, премій і доплат різним категоріям працівників університету.
 3. Підготовка до проведення звірки членства у профспілках за штатним розписом підрозділів Університету.
 4. Про стан організаційної роботи у профгрупах і профбюро інститутів: ІАРХ, ІЕСК, ІБІД та ІІМТ.

25.11.2020 р.

 1. Розробка плану заходів з підготовки навчальних корпусів та житлового фонду Університету до експлуатації в зимовий період та контроль його виконання.
 2. Про виконання рішень профкому, президії профкому та вищестоящих профспілкових органів з питань соціального захисту працівників університету.
 3. Виконання планів роботи на 2020 рік комісіями профкому з організаційної роботи та виробничих питань.
 4. Підготовка культмасових заходів до свята Святого Миколая.

23.12.2020 р.

 1. Аналіз роботи комісії з умов і охорони праці та житлової комісії з метою визначення шляхів її покращення.
 2. Про стан виконання бюджету профспілкової організації та планів робіт комісій профкому за 2020 рік.
 3. Підведення підсумків конкурсу на кращу профспілкову групу підрозділів Університету.
 4. Про дотримання належного температурного режиму в приміщеннях та аудиторіях НУ «ЛП».
Оновлено 1 місяць 1 тиждень тому