Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Виробнича комісія профкому працівників

Напрями діяльності:

Виконує свої захисні функції - від імені трудового колективу профспілковий комітет постійно укладає з адміністрацією університету колективні договори, які згідно ст. 9 Закону України "Про колективні договори і угоди" проходили реєстрацію в органах юстиції і у виконкомі Ради народних депутатів м. Львова.Колективний договір є нормативним документом, регулюючим взаємостосунки власника або уповноваженого ним органу і працівників у області виробничих і трудових відносин, соціально-економічного розвитку колективу, охорони праці, здоров'я і відпочинку співробітників і членів їх сімей відповідно до чинного законодавства.

 1. Сприяє профкому у здійсненні статутних завдань і повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та. гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про вищу освіту», закону «Про оплату праці» тощо.
 2. Спільно з іншими постійними комісіями бере участь у підготовці й проведенні конференції трудового колективу працівників університету для розгляду проекту Колективного договору;
 3. Формує перелік питань до Колективного договору у розділах:
 4. Контролює питання дотримання законодавства з питань оплати праці;
 5. Пропонує перелік і порядок надання працівникам додаткових соціальних пільг і послуг згідно з статутом підприємства та колективним договором;
 6. Контролює питання дотримання законодавства у сфері трудових відносин. Бере участь у розгляді подань адміністрації щодо розірвання трудової угоди з працівниками — членами профспілки і готує відповідні матеріали на розгляд профкому, а також бере участь у розгляді трудових спорів в університеті;
 7. Розглядає скарги працівників стосовно порушення їх соціальних і трудових прав та надає консультації з питань законодавства про працю, а також організовує консультації з правових питань у фахівців обласної ради профспілки;
 8. Організовує навчання з підвищення кваліфікації членів комісії та профактиву з питань соціального та правового захисту;
 9. Бере участь у розробленні нормативно-правових актів та положень з питань організації та оплати праці.
 10. Інформує членів профспілки про свою роботу на стендах профкому та на засіданнях президії і профкому.

Склад комісії:

 1. Олійник М.Й. - Голова комісії, доцент, каф. ЕПМС, ІЕСК
 2. Іличок Б.І. - Член комісії, доцент, каф. ТПЕ, ІНЕМ
 3. Рибицька О.М. - Член комісії, доцент каф. ВМ, ІМФН
 4. Бабич В.О. - Член комісії, с.н.с., НДКІ ЕЛВІТ
 5. Фадєєв С.В. - Член комісії, інженер І кат., каф. НПЕ, ІТРЕ
 6. Процик М.Т. - Член комісії, доцент, каф. ФГІ, ІГДГ

 

Оновлено 1 рік 1 міс тому