Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Права та обов'язки членів профспілки

У відповідності із Законом України «Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», «Кодексу законів про працю України», законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі «Статуту Профспілки працівників освіти і науки України» профспілки мають право:

 • представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
 • сприяти зайнятості робітників;
 • заключати колективні договори та здійснювати контроль за їх виконанням;
 • приймати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
 • здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
 • приймати участь в колегіальних органах управління організації;
 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
 • проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування;
 • приймати участь в суспільно-політичному житті суспільства, в тому числі у виборчих компаніях.

Член профспілки має право:

 • на захист профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
 • користуватися пільгами, передбаченими для робітників колективним договором та угодами;
 • приймати участь в діяльності профспілки, вносити пропозиції по удосконаленні нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;
 • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, що відносяться до діяльності профспілки;
 • приймати участь в розробці, обговоренні та прийнятті рішень, отримувати інформацію про діяльність Профспілки;
 • обирати і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи;
 • отримувати матеріальну допомогу з коштів Профспілки.

* За активну участь у профспілковій діяльності члени Профспілки можуть бути нагороджені встановленими у Профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.

Член профспілки зобов’язаний:

 • виконувати Статут Профспілки, приймати участь в діяльності Профспілки;
 • перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
 • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, угодами;
 • сприяти зростанню авторитету Профспілки, не допускати дій, що наносять шкоду Профспілці;
 • особа, яка була виключена або добровільно пішла з Профспілки, втрачає право на захист Профспілкою, на користування його майном, пільгами.

ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА У ПРОФСПІЛЦІ

ЯКЩО ВИ:
ЧЛЕН ПРОФСПІЛКИ НЕ ЧЛЕН ПРОФСПІЛКИ
Профспілкові органи представляють і відстоюють Ваші трудові та соціальні інтереси перед державними органами влади, працедавцем. Чи зможете Ви вирішити самостійно Ваші професійні проблеми з керівником навчального закладу, з міністром, органами державної влади?
Має право отримати від своєї профорганізації безкоштовну юридичну консультацію і правову допомогу. У випадку виникнення конфліктів з питань трудового і соціального права Профспілка представляє своїх членів у суді. Не член Профспілки такого права не має і змушений оплачувати допомогу адвоката або захищати свої права самостійно.
У випадку необхідності Профспілка завжди надасть Вам матеріальну допомогу із профспілкового бюджету. Не член Профспілки такої можливості не має. Йому доведеться звертатися за такою допомогою до працедавця.
Від Вашого імені профспілкові органи укладають галузеву, регіональну, обласну, районну Угоди, колективні договори. Де немає профспілкової організації, там немає колдоговору.
При звільненні з роботи з ініціативи працедавця і у випадку оголошення Вам дисциплінарного стягнення, Ви обов’язково отримаєте захист Профспілки. Не член Профспілки такої гарантії захисту не має. Ви один на один із працедавцем. Чи вистачить Вам сил і знань?
Адміністрація зобов’язана попередити працівника про звільнення за 2 місяці, а профспілкову організацію — за 3 місяці. Не члена Профспілки буде скорочено через 2 місяці після попередження.
Профспілкові органи мають право контролювати стан охорони праці на місцях. Під час розслідування виробничої травми чи нещасного випадку обов’язково бере участь представник профспілки. Об’єктивність прийнятого рішення гарантована. Чи переконані Ви в об’єктивності представників адміністрації? Чи будуть висновки комісії із її представників сприятливими для працівника?
КЗпП України гарантує участь профспілки у таких комісіях та дає можливість діяти на працедавця, що порушує Закон. Працівники тих організацій, де немає профспілки, втрачають право і можливість контролювати адміністрацію в питаннях взаємовідносин працедавця і працівника (питання встановлення форм і оплати праці, звільнення, охорони праці). Можливість солідарних колективних дій втрачається.
Працівники — члени профспілки можуть реально впливати на встановлення системи оплати праці, забезпечення зайнятості, режиму робочого часу і часу відпочинку, форм матеріальної винагороди, затвердження положень про преміювання та ін. Працівники — не члени профспілки такої можливості не мають.
Сила членів Профспілки у їх єдності. Вищий розмір оплати праці, кращі умови праці, гарантована безпека праці. Усі ці питання можна вирішувати лише разом. В трудовому житті часто виникають проблеми, вирішення яких одній людині не під силу.
Оновлено 3 years 3 дн тому