Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Напрями роботи профкому

До основних напрямів роботи профкому відносяться:

 • розробка проекту Колективного договору
 • контроль за виконанням колективного договору
 • контроль за дотриманням трудового законодавства
 • участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів
 • контроль за виконанням Угоди на проведення міроприємств по охороні праці по НУ ЛП
 • вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки
 • надання допомоги у проведенні міроприємств по запобіганню захворювань, профзахворювань
 • робота з раз’яснення житлового законодавства
 • влаштування дітей співробітників в дитячі дошкільні установи
 • організація та аналіз літнього та  зимового відпочинку дітей
 • організація медичних оглядів
 • аналіз захворюваності
 • контроль за дотриманням порядку та умов видачі путівок
 • організація літнього відпочинку у НОТ «Політехнік -1,2,3», та зимового у НОТ «Політехнік-2»
 • організація та контроль за роботою профілакторію
 • аналіз тимчасової непрацездатності
 • організація роз’яснювальної роботи та залучення молоді в профспілкову організацію
 • надання допомоги в організації та проведенні корпоративних міроприємств
 • створення системи інформування членів Профспілки
 • доведення до членів Профспілки інформації про роботу центральних органів Профспілки, прийнятих ними рішеннях по всім основним напрямам діяльності
 • участь у підготовці та проведенні масових акцій (мітингів, пікетів і т.і.)
 • робота по підбору профактиву, резерву
 • робота по навчанню активу, рядових членів Профспілки
Оновлено 3 years 4 дн тому