Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Проект «Україна-Норвегія»

Про проєкт

Проєкт «Україна - Норвегія» реалізувався з 2003 по 2019 рік включно. За роки існування він став одним з наймасштабніший міжнародних проєктів на території України. Протягом часу реалізації його учасниками стали 10 646 осіб, серед них - 1401 учасників АТО/ООС, було задіяно 39 українських міст і понад 20 вищих навчальних закладів України. Львівська політехніка приєдналася до проєкту 25 вересня 2014 року. Курси професійної перепідготовки звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей відбувалися в Інституті адміністрування та післядипломної освіти Львівської Політехніки.

Завдяки проєкту «Україна-Норвегія» у 2014 створено, а у 2016 розширено Норвезько-Український університетський альянс. Зараз до нього входять 16 університетів (15 українських та норвезький Університет NORD).

Мета проєкту

Проєкт передбачав зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених у запас кадрових військовослужбовців і членів їхніх сімей, а також ефективне впровадження моделі професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей у державну систему України.

Завдання проекту:

 • підвищення професійної конкурентоспроможності військовослужбовців та членів їхніх сімей на ринку праці України шляхом організації їх професійної перепідготовки за напрямами і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці;
 • підвищення мотивації учасників цільової групи до активної соціальної адаптації в умовах громадянського суспільства з ринковою системою відносин шляхом організації заходів з психологічної реабілітації учасників проєкту;
 • підвищення рівня добробуту сімей військовослужбовців шляхом їх працевлаштування на робочі місця, що максимально відповідають очікуванням військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок проведення заходів щодо сприяння у працевлаштуванні слухачів курсів
 • професійної перепідготовки;
 • розвиток підприємництва в середовищі військовослужбовців шляхом організації заходів з надання допомоги слухачам курсів у відкритті  та організації сімейного бізнесу;
 • розвиток співпраці між навчальними закладами України та Норвегії шляхом активного їх залучення в проект і проведення спільних заходів за програмами освіти студентів та організації наукових досліджень.

Зміст проєкту:

 • організація перепідготовки слухачів за спеціальністю в обсязі 500 академічних годин;
 • організація заходів з психологічної реабілітації учасників проєкту;
 • організація заходів щодо сприяння у працевлаштуванні слухачів курсів і створенню підприємств малого (сімейного) бізнесу;
 • організація постійного моніторингу якості виконання проекту і соціологічних досліджень в середовищі військовослужбовців та членів їх сімей з метою вдосконалення технології їх соціальної адаптації;
 • виконання заходів з правової адаптації учасників проєкту;
 • проведення інформаційної роботи в середовищі учасників проєкту, колективах військових частин, військових комісаріатів та місцевих адміністрацій міст з метою популяризації проекту та залучення широкої громадськості до досягнення поставленої мети.

Спосіб досягнення мети та вирішення поставлених завдань

Надання учасникам проєкту необхідного мінімуму знань в галузі права, економіки, спеціальних знань з обраної спеціальності і навчання технології самомаркетингу, мотивація до активної самостійної роботи з працевлаштування, підвищення рівня життя своєї сім'ї, виходячи з
особливостей ринку праці. Створення сприятливих умов для набуття нових контактів, джерел інформації, можливостей для успішного вирішення всіх питань, пов'язаних з переходом від армійського до цивільного життя.

Управління проєктом та порядок його виконання 

Проєкт реалізувався на підставі Договору UKR-20/002 (NUPASS), укладеного між Університетом NORD (Норвегія) і Міжнароднимблагодійним фондом «Міжнародний фонд соціальної адаптації» (Україна), далі - МФСА. За умовами Договору весь період виконання проєкту
розділений на семестри (весняний та осінній). Тривалість навчання – 500 академічних годин. Усі додаткові заходи з психологічної та правової адаптації, сприяння в працевлаштуванні або відкритті власного бізнесу, організовувалися партнерами проєкту протягом навчальних
семестрів. Для вирішення цих завдань до проєкту залучалися громадські організації, фахівці служби зайнятості, податкової адміністрації, підприємства та підприємці в районах виконання проєкту.

На підставі Договорів між МФСА і Університетом Норд, Фонд укладав Угоди з навчальними закладами, організаціями і підприємствами України:

 • про професійну перепідготовку учасників проекту обсягом у 500 академічних годин - з навчальними закладами України, що мають державну акредитацію цього виду діяльності;
 • про набір навчальних груп, їх супровід, сприяння в працевлаштуванні учасників проєкту, організацію заходів з психологічної реабілітації і виконанню інших завдань проєкту з громадськими організаціями Ветеранів Збройних Сил, підприємцями, організаціями і підприємствами, розташованими в регіонах виконання проєкту, за наявності відповідних фахівців.

Безпосереднім учасником проєкту з норвезького боку виступав Університет Норд. Спеціально підготовлені викладачі цього університету проводили зі слухачами курсів професійної перепідготовки заняття з дисципліни "Ділове адміністрування" обсягом у 30 академічних годин, яка була обов'язковою для усіх спеціальностей.

Загальний моніторинг проєкту і вирішення усіх поточних питань здійснював МФСА.

Безпосередню участь у проєкті брали Посольство Норвегії в Україні і офіс військового аташе з питань оборони при Посольстві Норвегії в Україні. Усі плани проєкту узгоджувалися, а звіти про виконання надавалися Посольству. Посол і військовий аташе приймали участь у заходах з нагоди відкриття курсів і випуску слухачів.

Фінансування проєкту

Проєкт профінансувало Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія через норвезького партнера - Університет Норд.

У Львівській політехніці навчання у 2014-2019 рр. відбулося за такими програмами:

 • «Інформаційні технології у бізнесі» (Комп’ютерна графіка та Web-дизайн), (Комп’ютерна графіка та поліграфія) спеціальності «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» - 51 особа (2014)
 • «Інтернет-маркетинг – розвиток бізнесу в Інтернеті» - 25 осіб + «Англійська мова для військових лікарів. Стандарти НАТО» - 14 осіб (2015)
 • «Англійська мова та візуальні комунікації в бізнесі (візуальна реклама)» - 31 особа, «Англійська мова та візуальні комунікації» - 40 осіб (2016)
 • «Англійська мова та візуальні комунікації» - 91 особа (2017)
 • «Англійська мова та цифрові комунікації» - 42 особи, у м. Володимир-Волинський на базі Навчально-консультаційного центру Львівської політехніки кількістю 33 особи – «Менеджмент малого та середнього бізнесу», «Інформаційні технології та англійська мова» - 33 особи (2018)
 • «Контроль якості програмного забезпечення» - 66 осіб (2019)
Оновлено 4 міс 2 тижн тому