Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Про Центр

Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» здійснює діяльність у сфері міжнародної співпраці відповідно до пріоритетних напрямів розвитку освіти та науки Національного університету «Львівська політехніка».

Місія (призначення) Міжнародного центру «Інтеграція»: сприяти інтеграції теорії, практики і політики у соціально-гуманітарній сфері на засадах загально цивілізаційних цінностей, розвитку гуманітарної складової у ставленні до людей з особливими потребами зокрема, інтегруючи в реалії суспільних відносин фундаментальні принципи соціальної інклюзії (залучення, включення), у тому числі інклюзивної освіти, на шляху розвитку соціальних стандартів, демократії та становлення громадянського суспільства в Україні, входження України у світовий освітній простір.

Міжнародний центр «Інтеграція» ставить за мету формування інклюзивної свідомості, зокрема розуміння проблемності функціонування людей з особливими потребами в освітньому середовищі.

Основними завданнями Міжнародного центру «Інтеграція» на шляху досягнення зазначеної мети є:

  • популяризувати принципи соціальної інклюзії, зокрема інклюзивної освіти для людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями серед працівників та студентів Університету; здійснювати супровід студентів з особливими потребами в процесі навчання для забезпечення рівних можливостей здобуття університетської освіти на базі Національного університету «Львівська політехніка»;
  • сприяти використанню потенціалу державних та громадських організацій як баз практики студентів для забезпечення дотримання принципів соціальної інклюзії, участі у процесах формування політики, представленні та захисті інтересів людей з особливими потребами та їхніх сімей.
Оновлено 2 міс 20 год тому